top of page

I. Baashind
 

Ühe kuu raamatupidamisteenuste hind kannete arvu järgi:

Kannete arv                                      Maksumus EUR

   1-25                                                               45

   26-50                                                            70

   51-75                                                             95

   76-100                                                          100

   101-125                                                         130

   126-150                                                        155

   151-175                                                         180

   176-200                                                       195

   201-250                                                       230

Hind kujuneb kannete arvu alusel. Kannete arvu moodustavad algdokumendid.

1 algdokument nt. ostuarve = 1 kanne, erandiks on pangakonto väljavõte,

mille iga rida = 1 kanne.
 

Baashind sisaldab lisaks kannetele ka järgmisi aruandeid ja toiminguid:

  • algdokumentide kontroll ja vastavatesse andmikesse kandmine

  • ostu- ja müügireskontro

  • sularaha arvestus (kassa sisse- ja väljaminekuorderite koostamine, kassaraamatu vormistamine)

  • arveldused aruandvate isikutega

  • põhivahendite arvestus

  • kliendi konsulteerimine ja maksunõustamine

  • TSD ja KMD null deklaratsioonid.

Якорь 1
bottom of page